lunes, 20 de febrero de 2012

PRÀCTICA PER A L'EXAMEN DE LA UNITAT 5. 1. Explica cóm es l'estructura interna de la terra i identifica les diferents parts en el dibuix següent:
 • El nucli, es la part mes interna i la part més pesada, composta de ferro i níquel , es divideix en dues capes: el nucli extern amb materials fosos, i el nucli intern , en estat sòlid.

 • El mantell , es la part mes gruixuda de la terra, està integrat per materials de naturalesa molt diversa, alguns parcialment fosos com el magma. El magma es el conjunt de roques foses degut a les altes temperatures al interior de la Terra.

 • L'escorça es la part sòlida, està formada per roques sòlides i es divideix en dos: escorça continental , mes gruixuda però més lleugera, composta per granit i l'escorça oceànica, composta per basalts i més pesada. Per això quan xoquen aquesta s'introdueix davall de l'altra.
Nucli
Mantell
Escorça
 1. Cóm es mouen els continents? Què es la deriva continental (0.75 punts) Què es Pangea? ( 0.25 punts)
 • Els continents es mouen lentament degut a que es desplacen lentament sobre el mantell degut a les forces internes de la Terra. Segons la teoria de la DERIVA CONTINENTAL , fa 200 hi havia un únic bloc continental que es va fracturar. Per tant , els continenets actuals serien com peces dun puzle que encaixen totes les unes amb les altres.
 • Va ser un super-continent en el qual totes les masses continentals van estar unides formant un sol continent.
 1. Què es la tectònica de plaques?
La capa exterior de la Terra està dividia en plaques tectòniques. Aquestes plaques es mouen i contacten les unes amb les altres. El frec de les plaques fa que les vores siguen zones dinestabilitat, i shi poden produir terratrèmols i erupcions . La teoria de la tectònica de plaques afirma que aquests moviments fan que lescorça terrestre es cree i es destruisca constantment.

 1. m es xoquen els continents?
 • COL·LISIÓ. Quan dos plaques de la mateixa densitat ( continentals) freguem o xoquen entre si es pleguen els sediments que hi ha damunt i formen serralades, es el cas la placa eurasiàtica i la placa africana que provoca terratrèmols en la nostra zona (Lorca)

 • SUBDUCCIÓ. Quan dos plaques de densitats diferents ( oceànica i continental) xoquen una ( la més pesada) s'introdueix davall de l'altra ( la més lleugera) Així quan la placa índica es va xocar amb la placa eurasiàtica va alçar la serralada del Himalaia i quan la placa pacífica xoca amb la placa eurasiàtica genera les illes del Japó.
El relleu de la Terra sembla estable però canvia a causa de l'acció d'agents externs ( erosió) i interns ( volcans i terratrèmols). L'OROGÈNESI és el conjunt de processos geològics produïts a la vora de les plaques i que donen lloc a la formació de les muntanyes i serralades. Els agents interns son les forces internes de la Terra que pressionen la Terra fins clivellar-la ( falles) o deformar-la ( plegaments)

 1. Cóm funcionen els terratrèmols? ( 0,75) Explica el seu funcionament en el dibuix següent(0,25)
  Els terratrèmols es produeixen com a conseqüència del moviment de les plaques que configuren l'escorça terrestre, aquestos moviments o frecs entre plaques produïxen sacsejades brusques.
  Diferenciem les següents parts:
  • Hipocentre: : zona interior de la Terra on s'origina el terratrèmol.
  • Epicentre: lloc de la superfície terrestre més proper al hipocentre. Aquest punt és on el terratrèmol fa més mal.
  • Ones sísmiques. Es propaguen en cercles , com les ones d'aigua.


  1. Cóm funcionen els volcans? ( 0,50) Explica les seves parts en el dibuix següent(0,50)

  No hay comentarios:

  Publicar un comentario