lunes, 11 de junio de 2018


https://docs.google.com/drawings/d/1jdHF6IJjImEtxtLI2pOuW1xS9lUCW55GUaGtGSgTBCI/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1REbS_JtLCLU8BYLZZgrXZF1GDx8Z1j9VWsiNFIUH_og/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1WmVqy2lEj-IetWogeWQl1zuVoyQz5ZFiSJ_iJ_q35NE/edit
L'imperi, una nova forma de govern.
Després de la mort de Cèsar,  Octavi, el seu fill adoptiu va vèncer els seus rivals en una nova guerra civil.
El senat romà li va atorgar el títol d'August, elegit pels déus.
August va concentrar tots els poders: dictava les lleis del imperi i controlava el Senta, i a mes tenia el  poder religiós i el poder militar, doncs era el cap de l’ exèrcit amb el títol d’ Imperator
Una etapa de prosperitat
Al llarg dels segles I i II d.C. va ser un període conegut com la Pax Romana:
  • No hi hagueren guerres exteriors i un poderós exèrcit protegia les fronteres de les incursions del pobles bàrbars
  • La pau i la seguretat i una xarxa de calçades que connectaven tot el imperi una època de prosperitat econòmicaeconòmica
La crisi de l’imperi
A partir del segle III es va entrar en una crisi econòmica i van començar els  atacs dels pobles germànics
Amb la fi del’ expansió de l ‘ imperi es van reduir el nombre d’ esclaus que va provocar  el descens de producció agrícola i  minera
Era difícil recaptar impostos i els ingressos de l’ Estat van disminuir així que no es podia pagar als nombrosos soldats que protegien un imperi tan extens
Les revoltes de l'exèrcit i els assassinats d’ emperadors van ser frequents. Finalment  l'exèrcit es va convertir en l'única autoritat de les províncies