martes, 22 de mayo de 2012

ELS CLIMES DE LA TERRA

Els climes de la terra

¿Qué es l' atmòsfera?
L'atmòsfera és una capa gaseosa que envolta la Terra ique fa possible la vida la planeta, ja que proporciona gasos imprescindibles per als éssers vius.
L'atmòsfera s'estèn des de la superfície terre3stre fins als 10 000 km d'altitud. Aquest espai es troba dividit en 5 capes superposades: troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera i exosfera.
La geografia s'interesa per la capa inferior o troposfera, situada entre la superfície terrestre i els 12 kilòmetres d'altitud, perquè s`hi produeixen els fenòmens meteorològics i climàtics.

Diferenciem temps i clima

El temps atmosfèric és l'estat de l 'atmòsfera sobre un lloc i un moooment concret . Per exemple, el temps d'Elx és, hui , dia 29 de maig, solejat i sec, però demà pot ser que siga humit i fred. La ciencia que estudia el temps atmosfèric es la meteorologia.
 
El temps és canviant . Açò es deu al fet que la troposfera no és uniforme . Es troba dividida en masses d'aire o grans porcions d'aire diferenciades. Les mases d'aire es diferencien:
  • per la seva temperatura ( calida o freda) 

  • per la seva pressió ( alta -anticiclons- o baixa – depresions-)

  • i humitat ( humida o seca)
El clima es l'estat mitjà de l'atmòsfera sobre un lloc , és a dir, la successió habitual i periòdica de tipus de temps que es produeixen en aquest lloc. Per exemple, el clima d'Elx es temperat i sec. La ciencia que l'estudia es la climatología.
El clima té uns trets ,més estables que el temps .Per a determinar-los , és necesari estudiar , durant almenys trenta annys, els elements i factors que els caracteritzen .
Una vegada estudiats es plasmen en un gràfics anomenats climogrames , que recullen les dades de temperatures i precipiatcions.
  • Els elements són les variables de l'atmòsfera que poden mesurar-se: temperatura, precipiatció, pressió atmosfèrica i vent.
  • Els factors són aquelles variables que modifiquen el elements del clima : latitud, altitud i distància la mar. 
 
Els climes de la Terra .
La distribució dels climes de la terra
 Els climes de la Terra són molt diferents, com a consequència de la combinació dels elements i dels factors del clima . En general els climes es disposen en funció de la latitud.

Els climes càlids
On es localitzen?
Els climes de la zona càlida es localitzen , aproximadament, entre el tròpics de Càncer i de Capricorn. Aquesta zona, anomenada intertropical , és la que rep la màxima insolació – els raigs solars cauen perpendicularment- i això n'explica les elevades temperatures.

Com són les seues temperatures?
Es caracteritzen per les seues elevades temperatures mitjanes anuals, sempre superiors a 18 º, per l'elevada insolació, i per l'absencia de gelades.
Quins tipus n'hi ha?
Pertanyen a la zona càlida , els climes equatorial, tropical i desèrtic, diferenciats per la major o menor quantitat de precipitacions anuals.

El clima equatorial
On es localitza?
Es troba en àrees del plantea situades prop de l'equador. Conca d lÀmazones (Amèrica del Sud), part d'Amèrica central , conca del Congo i costa del Golf de Guinea (Àfrica) i Sud-est d'Àsia.
Com és el clima?
És caracteritza per les temperatures càlides, al voltant de 25 grus tots el mesos, amb escases variacions al llarg de l'any ja que no supera esl 3º d'amplitud tèrmica. . L'aire és molt humit i els cels estan coberts de nuvols que causen plogudes torrencials i abundants tot l'any. No ha ha estació seca.
 
Quin tipus de vegetació hi ha?
La vegetació típca es la selva o bosc tropical humit. És un bosc dens perqué les temperatures altes i les precipitacins constants afavoreixen una vegetació exuberant , amb gran varietat d'especies sempre verdes l'aspecte dels quals no canvia a lllarg de l'any.
La vegetació es distribueix en pisos en funció de la llum que necesta cada tipus de planta. Els arbres són molt alts- fins a 40 metres- , tenen fulles grans ideixen pasar molt poca llum a les plantes que viuen davall , entre les quals hi ha falgueres, lianes i enfiladisses.
El clima tropical
On es localitza? 
Les zones tropical es localitzen al nord i al sud de la zona que ocupa el clima equatorial : Amèrica central i Amèrica del Sud , al centre i sud d'Africa i el nord i est d'Australia
Com és el clima?
Les temperatures son també molt elevades, pèrò l'amplitud tèrmica anual pot arribar a 10 º. Les pluges són abundants, superiors a 1000 mm, però es concentren en una estació. La quantitat de pluges disminueix a mesura que ens allunyem de l'equador, la qual cosa produeix l'aparició d'un tipus de clima tropical sec.
El clima tropical sec presenta temperatures càlides tot l'any i una estació seca molt prolongada. Les pluges cauen a l'estiu i són molt irregulars d'un any a laltre. És un clima de transció entre el troical humit i el desèrtic.
Quin tipus de vegetació hi ha?

La vegetació típca es la sabana. És una gran praderia d'herba amb alguns arbres aillats . Les herbes creixen ràpidament durant l'estació de les pluges i s'assequen en acabar les precipitacions . Els arbres tene arrels molt profundes per a sobreviure durant els mesos secs.  La sabana dóna pas gradualment a l'estepa semidesèrtica, vegetació de transició entre la zona tropical i el desert.

El clima desèrtic
On es localitza?
Els deserts càlids és localitzen situats al voltant dels tròpics, al costat dels corrents marins fred i en zones continenetals allunyades de la influènica del mar. 
Com és el clima?
Les temperatures són elevades , tot i que alguns mesos la mitjana pot ser inferiro als 18º L'amplitd tèrmica ronda els 10º. I hi ha grans diferències entre les temperatures diurnes - molt càlides-i nocturnes – molt fredes- . Els cels són clars i l'aire sec. Les precipitacions són molt escases, inferiors a 200 mm anuals. Quan plou, ho fa d'una manera brusca, i l'aigua es filtra i s'evapora amb rapidesa. 
Quin tipus de vegetació hi ha?
En el desert la vegetació és molt escasa, a vegadses inexistent, a causa de l'absència d'aigua. Creixen alguns matolls espinosos i plantes carnoses, com els cactus, adaptatas a la sequedat. Només als oasis, on hi ha aigua, es dóna una vegetació més densa i variada.

Els climes temperats

On es localitzen?

 Els climes de la zona temperada es localitzen entre els Tròpics de Càncer i de Capricorn ( zones càlides) i els cercles polars ( zones fredes). La superficie dels territoris de climes temperats  és més gran a l'hemisferi nord que en el sud.
Com són les seues temperatures?
 Es caracteritzen pels pronunciats contrastos de temperatura al llarg de l'any.
Els climes temperats tenen en comú l'existència de quatre estacions . Una estació hivernal( freda) i altra estival ( càlida) i, entre aquestes, dues estacions intemèdies, primavera i tardor. 
Quins tipus n'hi ha?
Segons la latitud, l'altitud i la proximitat al mar, les zones temperades presenten també diversitat climàtica. En general , s'hi distingeixen tres climes:
  • oceànic,
  • mediterrani
  • i continental, diferenciats per les seues temperatures, precipitaciones i existència o absència d'influència marina.

El clima oecànic
On es localitza?
El paisatge oceànic es localitza entre el paralels 40º i 60º nord i 40º i 60º sud. En l'hemisferi nord , hi ocupa la costa occidental d'Europa i d'Amèrica del Nord, i en l'hemisferi sud la cosat de Xile, la costa sud-est d'Australia, Tasmania i Nova Zelanda. 

Com és el clima?
Està molt influit per l'acció reguladora del mar, per aixó el clima oceànic té temperatures molt suaus, amb hiverns suaus i estius frescos ,amb una amplitud tèrmica xicoteta. Les pluges, abundants i suaus, es repartixen durant tot l'any , encara que són més frequents en l'estació freda. Superen els 800 mmm anuals. 

Quin tipus de vegetació hi ha?
El bosc oecànic es el bosc de frondoses i està format per arbres caducifolis ( de fulla caduca) gràcies a les temperatures suaus i les pluges constants. Són arbres de grans fulles, com castanyers, fajos i freixes. També hi ha arbustos i un a herba densa.
L'aspecte dels bosc canvia molt d'una estació a l'altra, ja que durant l'hivern els  arbres perden les fulles.

El clima mediterrani 
On es localitza? 
El paisatge mediterrani es localitza en zones costaneres de la conca dle Mar mediterrani, en la costa de Califòrnia (Estats Units), en la costa central de Xile, a Sud-àfricai el sud-oest d'Australia. 

Com és el clima?
El clima mediterrani es caracteritza pels seus estius llargs, càlids i secs, gràcies a les mases d'aire calent subtropicals, seguits d'hiverns suaus a causa de l'acció reguladora del mar, i amb pluges molt irregulars, amb grans variacions d'un any a l'altre i moderads ( 40 mm anuals)
. Els mínims de pluges es donen al estiu . Durant la tardor, les precipitacions les precipitacions són abundants i fins i tot torrencials. 

Quin tipus de vegetació hi ha?
Els boscos mediterranis estan forats per arbres de fulla perenne. Són arbres baixos, de tronc llenyós i fulles petites i dures que els protegeix del calor. 
El bosc originari d'alzines , pins i sureres quasi ha desaparegut i la vegetació dominant hui està formada per arbustos com estepes i brucs, com la maquia o la garriga.

El clima continental

On es localitza? 
El paisatge continenetal es localitza a l'Europa central i oriental , en la major part de la zona temperada d'Asia i a l'Amèrica del Nord. 

Com és el clima?
Com que les regions interiors del sontinenets no reben la influència reguladora del mar, el clima continental presenta forts contrastos entre l'hivern , fred i amb nevades variables i l'estiu, càlid i plujós. La diferència de temperatures entre les dos estacions és molt gran 

Quin tipus de vegetació hi ha?
La taiga és un espés bosc de coníferes- pins i avets- caratcer´sitic del clima continenetal i cobrix grans extensions.
La praderia creix en altres arees de clima continenetal . És una vegetació d'herbes altes, sense arbres, que s'esteén pr les grans planures d'América del nord id 'Euràsia, on aquest paisatge rep el nom d'estepa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario