viernes, 28 de octubre de 2011

Pràctica per a l’examen de la unitat 2 La Prehistòria Grup 1er ESO. A-C
Pràctica  per a l’examen de la unitat 2 La Prehistòria
Grup 1er ESO. A-C
  1. Què es la Prehistòria?
La prehistòria es el període abans de la història.  Engloba  des de l’aparició de l’home fa 3,5 milions d’anys fins a la invenció de l’escriptura, en el 3000a. C.
  1. Què vol dir “Paleolític? Quant va durar?
Paleolític vol dir “ Pedra Antiga” ( Paleo=antic, lític =pedra) es el primer període la prehistòria i engloba des de l’aparició de l’ homo habilis fins al neolític, fa 10.000 anys
  1. Què es la teoria de la evolució? Quin científic anglès va ser el primer en parlar de la evolució?
Es la teoría que diu que els esser humans camvien degut a camvis producits gràcies a l’atzar i que ls permet adaptar-se millor al medi, sobreviure. Aquesta teoria  la va establir l’anglés Charles Darwin

  1. Què es la hominització?
Es el conjut de caracterísitiques  que van transformnar els  primats en esser humans
  1. Quines característiques ens diferencien dels primats? Ajuda’t de la il·lustració següent.

Crani. Gran volum cranial , mandibula xiquica, front plana , mentó
Postura. Erguida , bípeda.
Pelvis. Curta i estreta, situada més alta que en la resta, que li permet còrrer.
Visió més camp de visió, , visi´oesteroscòpica , en colors i profunditat
  1. Cóm era la vida de les societats caçadores recol·lectores?
Les societats caçadores- recol·lectores del Paleolític tenien una economia depredadora, doncs no produïen els seus aliments. Es pensa que els homes es dedicaven a la caça i les dones a la recol·lecció. Això obligava als grups a ser nòmades, això els impedia establir-se i habitaven en tendes i petits abrics rocallosos.
  1. Mira la figura número 1. Què es ? Que apareix?  Què son les pintures rupestres?
animals
 

Mans en negatiu
 
Sìmbols geometrics
 ·        La figura es un bisó de la cova d’ Altamira, en Espanya. 
·        L’art rupestre es l’art que en la prehistòria es feia obre les parets de les coves.
·        Apareixen tres tipus de símbols:  animals, elements geomètrics i mans en negatiu. El sentit que tenien estes pintures es ambigu , dons abans es pensava que eren  part d’un ritual per a afavorir la caça, ara es pensa que son part d’un ritual més complex: els homes de la tribu  entrarien a la cova, acompanyats d’un shaman  o bruixot de l tribu per a fer algun ritus , com els  ritus de pas de l’adolescència a l’home adult , que encara es fan en algunes regions.
  1. Mira la figura número 2 . Què es? Quina finalitat tenia?

Ès una Venus paleolítica o Venus de Villendorf. Es pensa que tenien com a finalitat afavorir la fecunditat.

  1. Quan van començar els enterraments?  Per què?  Cóm eren els primers enterraments? Què es un aixovar funerari?
Els enterramens funeraris van començar amb l’homo sapiens, que es el primer hominid que claramente té creences religioses. Enterraven els seus difuns perque tenien un sentit de la vida del Més Enllà. Enterraven els seus difunts seguint un ritual, en enterrament comunals o col.lectius  i envoltats per un aixovar funerari.
El aixovar funerari eren peces  u objectes que acompanyaven al difunt a la tomba, eren objectes com instrumnets de pedra o de guarniment .
  1. Quin es quest  objecte? Quina finalitat tenia?

atzagaies
 
propulsors
 
            Son atzagaies i propulsors. Els caçadors del Paleolític les utilitzaven per a           caçar. Amb el propulsor podien llançar les atzagaies ( petites llances) molt lés         lluny

No hay comentarios:

Publicar un comentario