miércoles, 30 de enero de 2013

EL CONTINENT EUROPEU I LA PENÍNSULA IBÈRICA


El continent europeu( III)

Quins son els límits d'Europa?
Europa és un continent petit, més precisament és una península del gran continet euroasiàtic. Euuropa está limitada pels Monts Urals i Caucas, i pels mars Mediterrani, mar negra i mar Caspi i els oceans Glacial Àrtic i Atlantic
Com és el relleu d'Europa ?
En el relleu d'Europa destaquen tres grans conjunts:
 • La gran plana europea.
  S'estén dess d'una franja esteta a l'Oest (Bèlgica i PaÏssos Baixos ) fins a Russia. En general és una zona amb puigs petits travesada per grans rius com el Rin, l'Elba o el Vístula. Es a dir, és una immensa plana fluvial formada pels sediments aportats pels ruis.
 • Els altiplans o massissos muntanyosos antics.
  Com ara la meseta central española o el Massís central Francés, la serralada escandinava o els Monts Urals
 • Les cadenes muntanyoses joves
  Es localitzen principalment al sud d'europa i prsenten un relleu elevat. Els cims més alts es troben en arquestes cedenes (Mont Blanc i Elbrus).este cedenes muntanyoses son, d'oest a Est els Pirineus, els Alps, els carpats i el Caucas.
  Explica per qué els sud del continent és tan muntanyós.
 • Tot el sud d'Europa es muntanyós degut a que és producte dels plegaments que van sorgir a l'era Terciaria quan les plaques africana i euroasiàtica van xocar y els sediments que estaven als fons de la mar van formar les cedens muntanyoses del sud. Aquest plegament va tenir lloc fa 68 millions d'anys i es diu plegament alpí.
  Explica per qué els massissos antics tenen formes arredonides , com per eixemple la Meseta Castellana o els Monts Urals.
  La gran majoria dels massissos son cadenes muntanyoses molt antigues, de més de 300 millions millions d'anys que han sofert un proces continu d'erosió


  Quins territoris formen part d'Espanya?


  Encara que la major part del nostre territori es troba a la península Ibèrica, Espanya està integrada per altres espais. D'una banda les Illes canàries, que estan en les aigues de l'oceà Atlàntic, i les Illes bañears que estan en el mar Mediterrani. D'altra banda , les ciutats de ceuta i melilla, que es troben en la costa nord-africana

  Quina és la posició geogràfica d'Espanya

  espanya té una posició geogràfica i unes caratcerísitques físiques que han infuit en la nostra història:
  ocupa l'extrem occidental del continent europeu i es troba entre dos grans mases d'aigua - l'oceà atlántic i la mar mediterrània- i dos mases continentals, el continent europeu i l'africà.
  És la més occidentals de les penínsules europees i es comunica amb la resta d'Europa mitjançant l'istme dels Pirineus.

  Explica com es va generar l'actual relleu de la Península
  La península es va originar, en un principi, fa mes de 300 millions d'anys , a partir del massís Hespèric, que era un gran massís format per materials molt durs, com el granit. ESte es va erosionar al llarg dels temps, fins que fa 70 millions d'anys amg l'orogenia alpina els sediments al fons de la mar es van plegar formant noves  muntanyes.

  Cóm és el relleu peninsular?

  El relleu peninsular té una elevada altitud mitjana, 660 metres, que es deu, per una part, a la presència d'un elevat altiplà central; i per un altra a les nombroses serralades.
  Distingim tres grans cossos
  • la Meseta cental és una plana elevada, de 600 a 700 metres d'altitud. En el seu interior apareixen massissos muntanyosos antics i conques sedimentaries formades per l'acumulació de sediments en zones deprimides Els massissos muntanyosos antics son el Sistema Central , que divideix l'altiplà en dues meitats, la meseta septentrional i la meseta meridional; i les muntanyes de Toledo.
  • Les vores muntanyoses de la meseta son el Massís galaic, la serralada cantábrica, la serralada ibèrica i Sierra Morena.
  • Els relleus exteriors a la meseta se situen a la perifèria peninsular. Uns son serralades joves con els monts Bascos o els pirineus, la serralada litoral catalana i les serralades Bètiques. Altres son depressions . Com les ocupades pels rius Ebre i Guadalquivir.

No hay comentarios:

Publicar un comentario