miércoles, 11 de enero de 2012

Pràctica per a l’examen de l’ unitat 4 “El Neolític i l’ Edat dels Metalls”

Pràctica per a l’examen de l’ unitat  4 “El Neolític i l’ Edat dels Metalls”

1.Què es el Neolític?
El Neolític es la “edat de la pedra polida” i  apareix , mes o menys, fa 10.000 anys a les regions del pròxim orient, la vall del  Indus, a la India.... i es caracteritza per:
La agricultura
La ramaderia
La ceràmica
El poliment de la pedra
La aparició de les ciutats

2.Per què parlem de revolució neolítica? Es correcte?

Fa uns 13.000 anys va haver un augment del a temperatura del planeta. Els gels  que cobrien molts llocs, van anar desapareixent. Els animals adaptats sal fred van haver d’emigrar a altres regions  o es van extingir. Els esser humans es van haver d’adaptar als canvis. Alguns d’ells van començar  recol·lectar de manera molt efectiva i amb el temps i degut a algunes modificacions de les plantes van començar a conrear-les ( agricultura) i tancaren alguns animal per a la obtenció de carn. Degut a que son canvis ràpids i  molt  importants parlem de “revolució”  però veritablemet  son camvis que es van donar a poc a poc, tot i que a nosaltres , comparats en el llarg període del pelolític, ens semblem rapidísims, per que tradaren milers d'anys.

3.Esmena els principals llocs on va  aparèixer la agricultura.
El Neolític va aparèixer  diverses parts del planeta , mes o menys, al mateix temps. Es per aixó que no podem dir que l’agricultura fora inventada en un lloc o un altre. En cada lloc on va aparèixer, estava associat a un tipus de planta conreada.
Creixent Fèrtil, zona del ‘Orient pròxim regada pels rius Tigris  i Eufrates, associat al blat i sèrgol
La Vall de l’ Indus  (India)
La Vall del Huang He , a Xina, associat al  mill ( mijo en castellà)
Vall de Song Hong ,  a Vietnam , associat a l’ arròs


4.Què vol dir que es una economia productora? Compara-la amb la de les tribus paleolítiques.

Amb la implantació de la agricultura i la ramaderia va començar la producció d’aliments, això vol dir que ja no estaven sotmesos al ritme del clima i podien treballar i produir, no tan sols caçar. El treball es va convertir en la manera de garantir el menjar i no la cacera  o la recol·lecció. Ells produïen els seus aliments mentre que els paleolítics el caçaven.

5.On es troba el Creixent Fèrtil? Per què rep aquest  nom?
El Creient Fèrtil es troba al Orient  Pròxim en una regió entre els Caucaso , el desert d'Arabia, el Mediterrani i Monts Zagros. Esta regió esta entravessada pels rius Tigris i Eufrates, la qual cosa,unida amb  les altes temperatures fan que  siga favorable per a la agricultura. En aquesta regió hi havien cereals  com el blat i el ordi en estat salvatge, que els seus habitans, ja sedentaris, es van veure  obligats a domesticar-ne per assegurar-se l’aliment durant tot l'any6.Com va aparèixer la agricultura?/


Al voltant de l’any 7000 a.C., els caçadors-recolectors del Pròxim Orient començaren a cultivar  la terra i a criar animals. Abans , quan arreplegaven les espigues, es limitaven a deixar-ne algunes en el camp perquè les llavors caigueren a terra i germinaren, però ara començaren a plantar-les ells mateixos. De la mateixa manera, passaren de la caça a cuidar els animals i a ocupar-se de la seva alimentació i de la seva reproducció


7.Com es va difondre el Neolític?
Mentre que al Pròxim Orient es desenvolupava aquesta nova forma de vida , els habitants del continent europeu encara portaven una vida seminòmada.
No obstant això , al voltant de l'any 6000 a. de C. l' agricultura i la ramaderia començaren a dofondre's  des de l'Orient , primer per les zones riberenques del  Mediterrani  i mes endavant  per les zones mes interiors d¡Europa i de l'Orient Mitjà.
8.Quines eines noves van aparèixer? Identifica-les a les il·lustracions següents

Roda            Falç o corbella          Aixada        Aladre

9.Com va aparèixer la ceràmica?
La ceràmica va apareixer gràcies als descobriment de que la argilla en contacte amb el foc es podia coure i donava lloc a un material nou , impermeable, segurament este descobriment es va donar al costat del s focs que s'encenien per la nit als poblats. Poc a poc, el procés se va milllorar amb el descobriment del forn i la selecció de les millors argilles. Quins avantatges presenta?
La ceràmica permitia als homens i dones del Neolitic enamgatzemar els aliments y fins i tot cuinar el menjar, no es cap coincidència que apareguen també en aquesta època les primeres culleres .
Com van aparèixer els teixits?
Els teixits van apareixer amb el descobriment de que diverses plantes  i animals podien donar fibres tèxtils que treballades mitjançant   un fus eren filades i amb un telar  es podien teixir. Tot alló va  permetre la aparicio del primers teixits, fets de llana, lli o fins i tot espart.


10.Què es l’edat dels metalls?
Els primers instrumnets de metall es van elaborar fa uns 7.000 anys a l'Orient Mitjà i a Anatòlia .Aquest canvi va marcar  l'inici d'una nova època: l'edat dels metalls.
El primer metall que es va utilitzar  va ser el coure, però no era molt resistent. Més avant , es van fer servir el bronze i el ferro , amb erls quals es  podien elaborar  tota mena d'utensilis: ferramentes, armes, joies,etc.


11.Què es la metal·lúrgia?


12.Què son els megàlits?  Quina funció es pensa que tenien? Explica quins tipus existiren i identifica’ls en les il·lustracions següents
Entre l’any 5000 y 2000 a. C. Apareixen per tota Europa uns monuments fets amb grans pedres anomenats megàlits. A les regions mediterrànies son més antics  consisteixen sobretot en una cambra que podia tindre a vegades un corredor i que després  es cobria de terra.
Encara no sabem ben bé el significat d’aquestes construccions , el que si que sabem és que per alçar aquest monuments  significava un gran esforç , per a la qual cosa calia que col·laboraven  uns quants llogarets, i suposem  que aquest monuments simbolitzaven  aquesta unió entre distints pobles i també la dels homes amb la terra.


Els cromlechs, como ara el de Stoneghenege, eren grans recintes circulars formats per molts menhirs. Possiblement eren santuaris.

Els dòlmens eran construccions més complicades. Estaven  compostos  per grans pedres  verticals, cobertes per un altra. Eren sepultures per a un grup de persones.

Menhir, enormes pedres  allargades en peu, Possiblement eren llocs on es rendia culte al sol.


13.Quan van aparèixer les primeres ciutats? On? Què vol dir diferenciació social?
En aquesta época van aparèixer tambè les primeres ciutatas en les regions pròximes al Mediterràni i Mesopotàmia
La seva organització social era molt complexa i diversificada. Les ciutatas estaven dirigides per sacerdots o reis, que solien tindre funcions religioses, i que residien en temples i palaus.
A més , hi havia diferents grups socials com ara comerciants, guerrers i artesans , que es distingien per les activitats  que realitzaven i la riquesa que poseien.

Pots descarregar els apunts punxant  ací

12 comentarios: